komende agendapunten:

Disclaimer


Alle informatie op deze website is uiterst nauwkeurig opgesteld en diverse malen gecontroleerd. Desondanks acht Zen Centrum Het Binnenveld zich niet aansprakelijk voor de uit eventuele foutieve, onvolledige informatie, typefouten of andere lacunes op deze website voortvloeiende schade.


Wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd. Zen Centrum Het Binnenveld is noch verplicht hieromtrent aankondigen te doen noch een kennisgeving te doen.

Ingevolge de Auteurswet is het de bezoeker van deze website uitdrukkelijk verboden hetzij auteursrechtelijk beschermd werk, hetzij informatie op deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van diens eigenaar.


De informatie op deze website is in geen enkel geval bindend voor Zen Centrum Het Binnenveld. Voor op- en aanmerkingen of vragen verwijzen we u naar de contactpagina.

Gebruikersnaam:


Wachtwoord: