komende agendapunten:

Doorgaande groep


Voor de verdieping van je meditatie is regelmatig contact binnen een groep van belang. In deze groep wordt er gezeten volgens de zen-traditie. Elke les wordt aangevuld met onderricht en is er gelegenheid voor persoonlijk onderhoud. De avond wordt met thee afgesloten.


De gevraagde bijdrage voor de cursus is €115,- te voldoen voor de eerste les.

Gebruikersnaam:


Wachtwoord: